Sift – Lyrics Meaning in English – Bhalwaan & Signature By SB

Singer: Bhalwaan  Music: Signature By SB Lyrics: Bhalwaan & Anmol B SB! Kadey Naah Naah Kardi Aein Kadey Davein Dilasaa

Sift – Lyrics Meaning in Hindi – Bhalwaan & Signature By SB

Gayak: Bhalwaan Sangeetkaar: Signature By SB Geetkaar: Bhalwaan & Anmol B SB! Kadey Naah Naah Kardi Aein Kadey Davein Dilasaa