Zaruri Nai – Lyrics Meaning in English – Gurnazar Chattha

Singer: Gurnazar Chattha Music: Rajat Nagpal Lyrics: Gurnazar Chattha Manya ki daddy mera bahuta rich nhi Bahuta rich nai bahuta

Zaruri Nai – Lyrics Meaning in Hindi – Gurnazar Chattha

Gayak: Gurnazar Chattha Sangeetkaar: Rajat Nagpal Geetkaar: Gurnazar Chattha Manya ki daddy mera bahuta rich nhi Bahuta rich nai bahuta