Jigar Da Tota Garry Sandhu lyrics meaning

Garry SandhuPunjabi to EnglishSad

Jigar Da Tota – Lyrics Meaning in English – Garry Sandhu

Singer: Garry Sandhu Music: Habib Kaler Lyrics: Garry Sandhu Dushman mareya khushi na kriye Sajjan v mar jana Je pata

Read More
Garry SandhuPunjabi to HindiSad

Jigar Da Tota – Lyrics Meaning in Hindi – Garry Sandhu

Gayak: Garry Sandhu Sangeetkaar: Habib Kaler Geetkaar: Garry Sandhu Dushman mareya khushi na kriye Sajjan v mar jana Je pata

Read More