Friends Matter – Lyrics Meaning in English – Davi Singh

Singer: Davi Singh   Music: SYNC  Lyrics: Sukh Kharoud (Rab Sukh Rakhey)  Ho Bina Gaal To Saale Eh Bulake Razi Nai,  Jida Vi Uddeya Mazak Hove Bhula Razi Nai,  Par Bina Mere Kujh Kahe, 

Friends Matter – Lyrics Meaning in Hindi – Davi Singh

Gayak: Davi Singh   Sangeetkaar: SYNC  Geetkaar: Sukh Kharoud (Rab Sukh Rakhey)  Ho Bina Gaal To Saale Eh Bulake Razi Nai,  Jida Vi Uddeya Mazak Hove Bhula Razi Nai,  Par Bina Mere Kujh Kahe,